Op verzoek van Heidi (en wellicht nog zo wat koorleden),

           hierbij de tekst van het tweede couplet van Als ick u vinde.

 

Mocht ick u geven, mocht ick u geven bei mijn hart en handen (2x)

en met dit liedeken uw harte winnen

Dan zal ick tot de dood dan zal ik tot de dood u trouw beminnen, u trouw beminnen (2x)

 

           Het gehele, naar verluidt oorspronkelijke, vers luidt als volgt.

 

Als ick u vinde met u spil en spinrock,

met u schoon handen ende rode wangen,

dan vind ic dat ic ben van u gevangen.

 

'tLigt uwer sterre stralet soo verre, maen en sonne bleecken.

Wil mij genadigh syn, myn niet versaecken,

Soo dattic metterstont [nae tot] u hert geraecke.

 

Naer u gesinne in soeter minne heymelic vermeyen,

Laet my genadighlic van quaelen sterven

Als moettic tallentyt u [blanke] boezem derven.

 

       Ik heb het idee dat dit, i.h.b. het tweede couplet,

       niet geheel luistert naar het metrum zoals wij dat kennen,

       maar ik geef mijn mening graag voor een betere.

       Veel plezier ermee!

 

       O ja, vergeet u niet de link naar onze website te sturen

       naar al uw vrienden, kennissen (zelfs vage), en vooral

       uw geliefde vijanden en andere familieleden?

       Spread the word!

            Joost van Hilten